Shyambhu photo by Kailash Rai (@sampangkai) on Unsplash