Sunset at the Bay in Symi photo by Pradyot Rai (@pradyot) on Unsplash