Mist photo by Meddy Huduti (@meddyhuduti) on Unsplash