Waikiki horizon photo by Alfred Speredelozzi (@alfredjr) on Unsplash