Shakshuka photo by Jarosław Ceborski (@jarson) on Unsplash