El Niño photo by Vittorio Sommella (@vskillz) on Unsplash