Valley of wonders photo by Abhishek Sarkhel (@abhishek_sarkhel) on Unsplash