Open Water Swimming photo by Artyom Sklyarov (@sklyarov) on Unsplash