Chime, environment, technology and chimney HD photo by Iliya Lazarov (@iliya) on Unsplash