Swimsuit lady, Bondi Beach photo by Rowan Chestnut (@chestnut) on Unsplash