Uphill view photo by Prakhar Bhargava (@prakhar1406) on Unsplash