Wire, lighthouse, blue and sky HD photo by Elizaveta Korabelnikova (@korabelnikova) on Unsplash