Exploring the mountains in autumn photo by Jonathan Pendleton (@jonathanpendleton) on Unsplash