Perfect friend photo by Delia Apetrei (@deliaapetrei) on Unsplash