Tiffany Valentiny (@tiffanyval) on Unsplash | Alpine, Valley, Rowing, Forest, Serene