Thomas Borowski (@thomasborowski) on Unsplash | Hound, Teeth, Small dog, Spot, Eye