Sahil Kshirsagar (@sk10) on Unsplash | Male, Man, Ring, Curly hair, Short hair