Shyamanta Baruah (@shyamantabaruah) on Unsplash | Rock, Man, Sea, Sandal, Raindrop