ผมเป็นคนบ้า ครับ (@sabayjoo_) on Unsplash | Animal, Pet, Domestic animal, Canine, Puppy