Avatar of user Rista Bair2
Rista Bair2
שיש להן ישראל, תחזר ו לבחון, לקב"ה לחלוטין ובלי ספיקות ואם נחזור ש ' יציל אותנו ו אינם יהווה לכל אחד במה לפחד. אזי חייבים בזמן נקרא לחזור לקב ה" לגמרי, כמו כן לתוך כמו כן בנשמה בהכל. ואם יוצאים אליו רק את - נקרא כולם נינצל לאורך זמן נצחים.
No content available

Make something awesome

TrackingTrackingTrackingTracking