Miriam Godoy (@mirita) on Unsplash | Eye, Pony, Head, Wind, Hair