Itzel Goytortú Durham (@itzelgoydu) on Unsplash | Ponytail, Sunrise, Alone, Horizon, Silhouette