Emmy Katz (@emmykatz) on Unsplash | Holding, Fresh, Watermelon, Slice, Caucasian