Avatar of user Lucilla Janita
Lucilla Janita
dự án Hiyori Garden Tower Đà Nẵng chỉ tạo 306 căn hộ chung cư, trong số đấy 300 chung cư 2 phòng ngủ, 6 căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Số lượng căn hộ ít cho ra chất Số lượng sống cao, kể theo ngôn từ bình