Avatar of user Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh CET
Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh CET
CET- Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch TPHCM đơn vị đào tạo ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn, Nấu Ăn, Làm Bánh, Pha Chế hệ trung cấp chuyên nghiệp No1
Interests
a table topped with plates of food and bread
Download
Download
Download
Download
chef in white chef uniform cooking
Download
2 boys in white uniform sitting on brown wooden bench
Download
boy's white shirt
Download
photography of group people inside room
Download
group of chef standing beside table
Download
man and woman in kitchen near coffeemaker
Download
man pouring beverage on white cup
Download
man in white long-sleeved shirt
Download
chefs standing near cooking pots inside kitchen
Download
female chefs in kitchen
Download
clear glass cup
Download
five assorted drinks on white surface
Download
five assorted-flavor drinks
Download
cooked soup
Download
man standing near pile of tables
Download
man wearing brown polo shirt and black jeans kick
Download
a table topped with plates of food and bread
chef in white chef uniform cooking
boy's white shirt
group of chef standing beside table
man pouring beverage on white cup
chefs standing near cooking pots inside kitchen
clear glass cup
five assorted-flavor drinks
man standing near pile of tables
2 boys in white uniform sitting on brown wooden bench
photography of group people inside room
man and woman in kitchen near coffeemaker
man in white long-sleeved shirt
female chefs in kitchen
five assorted drinks on white surface
cooked soup
man wearing brown polo shirt and black jeans kick
a table topped with plates of food and bread
boy's white shirt
man and woman in kitchen near coffeemaker
chefs standing near cooking pots inside kitchen
five assorted drinks on white surface
man standing near pile of tables
chef in white chef uniform cooking
photography of group people inside room
man pouring beverage on white cup
female chefs in kitchen
five assorted-flavor drinks
man wearing brown polo shirt and black jeans kick
2 boys in white uniform sitting on brown wooden bench
group of chef standing beside table
man in white long-sleeved shirt
clear glass cup
cooked soup
Unsplash logo

Make something awesome